თემიდის ქანდაკება
  • იურიდიული სუვენირები / იურიდიული საჩუქრები იურისტებს
"საპროკურორო სამართალი"
  • სისხლის სამართალი
შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი
  • კონსტიტუციური სამართალი
თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი
  • საერთაშორისო სამართალი
ბრალი სამოქალაქო სამართალში
  • სამოქალაქო სამართალი