შეავსეთ მოცემული ველები

მიტანა

ყიდვა

სისხლის სამართლის კოდექსი (x) 0b
მიტანის საფასური 0b
ჯამური ფასი 0b