სურვილების სია

პროდუქტი ფასი
სამოქალაქო კოდექსი

18b

კალათაში დამატება
სამოქალაქო კოდექსი

18b

კალათაში დამატება
სამოქალაქო კოდექსი

18b

კალათაში დამატება
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო

20b

კალათაში დამატება
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო

20b

კალათაში დამატება
სამოქალაქო კოდექსი

18b

კალათაში დამატება
სამოქალაქო კოდექსი

18b

კალათაში დამატება
სამოქალაქო კოდექსი

18b

კალათაში დამატება
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

15b

კალათაში დამატება
სამოქალაქო კოდექსი

18b

კალათაში დამატება
ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი-კაზუსების კრებული

20b

კალათაში დამატება
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი- დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ

28b

კალათაში დამატება
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

15b

კალათაში დამატება
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

15b

კალათაში დამატება
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

20b

კალათაში დამატება
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი

15b

კალათაში დამატება
კანონი მეწარმეთა შესახებ

12b

კალათაში დამატება
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი / ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

12b

კალათაში დამატება
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

8b

კალათაში დამატება
ბავშვის უფლებათა კოდექსი

10b

კალათაში დამატება
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

12b

კალათაში დამატება
საკორპორაციო სამართალი

30b

კალათაში დამატება